Testen van de leesbaarheid van bijsluiters

Bijsluiters van geneesmiddelen moeten duidelijk en begrijpbaar zijn. De Europese Gemeenschap heeft onderzoek hieromtrent bevolen. Dat is wat MPCA wil nagaan in opdracht van farmaceutische bedrijven.

Om te kunnen deelnemen aan een leesbaarheidstest moet u Nederlands kunnen lezen en begrijpen en ten minste 18 jaar oud zijn. Geslacht, opleiding of werk is van geen belang. Let wel dat u slechts éénmaal kan meedoen in een periode van 6 maanden. Voor uw medewerking krijgt u een vergoeding.

Het is de bijsluiter die moet worden getest, niet u! U bent diegene die de bijsluiter zal testen, wij doen geen onderzoek naar uw leesvaardigheid of andere competenties.

U neemt plaats in een lokaal waar u de bijsluiter aandachtig kan lezen, dit zonder tijdsdruk. Wanneer u klaar bent, kunnen we starten met het interview dat bestaat uit een vijftiental vragen over de bijsluiter. De bijsluiter kunt u altijd opnieuw raadplegen.

Het lezen van de bijsluiter en het afnemen van het interview neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Dit varieert van de lengte van de bijsluitertekst en van persoon tot persoon.

Gelieve uw gegevens in onderstaande tekstvelden in te vullen. Vergeet nadien niet op de knop 'registreer' te klikken, zo wordt u opgenomen in onze databank. Van zodra u in aanmerking komt voor het testen van de leesbaarheid van een bijsluiter, wordt u door ons gecontacteerd en maken we een afspraak in de kantoren van MPCA op de Coupure Links 505 te Gent of de Vrijestraat 28 te Assenede.

De informatie over u zal elektronisch (d.w.z. in de computer) of handmatig verwerkt en geanalyseerd worden om de resultaten van deze studie te bepalen. U hebt het recht te vragen welke gegevens er over u worden verzameld in het kader van de studie en wat de bedoeling ervan is. U hebt ook het recht te vragen u inzage in uw persoonlijke informatie te verlenen en er eventueel de nodige verbeteringen in te laten aanbrengen. De bescherming van de persoonlijke gegevens is wettelijk bepaald door de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Voornaam* :
Achternaam* :
Straat* :
Nr.* : Bus:
Postcode* : Gemeente* :
Telefoonnr./GSM* :
Fax :
Email :
Geslacht :
Geboortedatum :
Hoogste opleidingsniveau* :
Beroep* :
Moedertaal :
 

Wat zijn de belangrijkste ziekten die u hebt of heeft gehad?

 

Welke medicatie gebruikt u regelmatig? *

 
  *verplicht in te vullen