Testen van de leesbaarheid van bijsluiters

Bijsluiters van geneesmiddelen moeten duidelijk en begrijpbaar zijn. De Europese Gemeenschap heeft onderzoek hieromtrent bevolen. Dat is wat M.P.C.A. International BV wil nagaan in opdracht van farmaceutische bedrijven.

Om te kunnen deelnemen aan een leesbaarheidstest moet u Nederlands kunnen lezen en begrijpen en ten minste 18 jaar oud zijn. Geslacht, opleiding of werk is van geen belang. Let wel dat u slechts éénmaal kan meedoen in een periode van 6 maanden. Voor uw medewerking krijgt u een vergoeding.

Het is de bijsluiter die moet worden getest, niet u! U bent diegene die de bijsluiter zal testen, wij doen geen onderzoek naar uw leesvaardigheid of andere competenties.

U neemt plaats in een lokaal waar u de bijsluiter aandachtig kan lezen, dit zonder tijdsdruk. Wanneer u klaar bent, kunnen we starten met het interview dat bestaat uit een vijftiental vragen over de bijsluiter. De bijsluiter kunt u altijd opnieuw raadplegen.

Het lezen van de bijsluiter en het afnemen van het interview neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Dit varieert van de lengte van de bijsluitertekst en van persoon tot persoon.

Gelieve uw gegevens in onderstaande tekstvelden in te vullen. Vergeet nadien niet op de knop 'registreer' te klikken, zo wordt u opgenomen in onze databank. Van zodra u in aanmerking komt voor het testen van de leesbaarheid van een bijsluiter, wordt u door ons gecontacteerd en maken we een afspraak in de kantoren van M.P.C.A. International BV, Poortakkerstraat 93, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent).

De informatie over u zal elektronisch (d.w.z. in de computer) of handmatig verwerkt en geanalyseerd worden om de resultaten van deze studie te bepalen. U hebt het recht te vragen welke gegevens er over u worden verzameld in het kader van de studie en wat de bedoeling ervan is. U hebt ook het recht te vragen u inzage in uw persoonlijke informatie te verlenen en er eventueel de nodige verbeteringen in te laten aanbrengen. De bescherming van de persoonlijke gegevens is wettelijk bepaald door Verordering (EU) 2016/679 in werking op 24 mei 2016 en sinds 25 mei 2018 van toepassing.
Voornaam* :
Achternaam* :
Straat* :
Nr.* : Bus:
Postcode* : Gemeente* :
Land : België
Telefoonnr./GSM* :
Fax :
Email :
Geslacht :
Geboortedatum :
Hoogste opleidingsniveau* :
Beroep* :
Moedertaal :
 

Wat zijn de belangrijkste ziekten die u hebt of heeft gehad?

 

Welke medicatie gebruikt u regelmatig? *

 
  *verplicht in te vullen